Tesla Mr-scanning på Kysthospitalet Skodsborg.
Skodsborg Strandvej 125a
2942 Skodsborg
Tlf. 45 58 58 54Loven giver i dag patienterne ret til behandling hos Tesla MR-scanning, hvis man er henvist til MR-scanning, og der er mere end 2 måneders ventetid på det sygehus, man er henvist til. Dette er meget ofte tilfældet.

Aktuelle ventetider kan ses her: www.venteinfo.dk/ventelister/

Loven foreskriver også at hospitalet af sig selv skal informere patienten om denne mulighed. Dette sker ikke altid, hvorfor patienten selv er nødt til at tale med hospitalets patientvejleder.

Kontakt til patientvejledere:

Lokalitet Telefon
Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS)

Rigshospitalet
Hvidovre Hospital
Bispebjerg Hospital
Amager Hospital
Frederiksberg Hospital
35 45 41 19

35 45 55 90
36 32 27 70
35 31 22 05
32 34 30 26
38 16 30 87
Københavns Amt, Sundhedsforvaltningen 

Gentofte Sygehus
Glostrup Sygehus
Herlev Sygehus
43 22 22 90

39 77 30 22
43 23 26 46
44 88 40 16
Frederiksborg Amt, Sundhedsforvaltningen

Hillerød Sygehus
Frederikssund Sygehus
Helsingør Sygehus
48 24 40 35

48 29 30 24
48 29 59 59
48 29 25 30
Roskilde Amt, Patientvejledningen

Roskilde Sygehus
Køge Sygehus
46 30 38 54

46 32 32 00
56 63 15 00
Vestsjællands Amt, Patientvejledningen 57 87 24 27
Storstrøms Amt, Patientvejledningen 54 84 46 50
Bornholms Amt, Sundhedsforvaltningen 56 90 94 19
Fyns Amt, Patientvejledningen 65 56 12 33
Sønderjyllands Amt, Patientvejledningen 74 33 52 46
Ribe Amt, Patientvejledningen 79 88 66 06
Ringkøbing Amt, Patientvejledningen 97 32 46 80
Vejle Amt, Patientvejledningen 79 43 43 76
Århus Amt, Patientvejledningen 89 44 60 55
Viborg Amt, Patientvejledningen 87 27 15 15
Nordjyllands Amt, Patientvejledningen 98 15 36 88
      sc webdesign